Disclaimer

This e-mail message and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way and notify sender immediately — by replying to this message or by sending an e-mail — and destroy all copies of this message and any attachments. Thank you.

Fyrirvari

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðar-upplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn eða viðhengi hans á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 2. mgr. 44. gr., sbr. 57. gr. laga nr. 107/1999 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má, með því að endursenda tölvupóstinn eða með sjálfstæðum tölvupósti. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða.